PRODUTOS MDE

MDE PROPORCIONA UN HOTEL MINIBAR SEGURO E AMBIENTAL INTELIGENTE, CREAMOS VALOR PARA OS NOSOS SOCIOS E A SOCIEDADE

EMPRESA MDE

MDE FOI ESTABLECIDO EN 2010, A FÁBRICA PRODUCE PRINCIPALMENTE CAIXAS DE SALA DO HOTEL, CAIXAS DE DEPÓSITO SEGURO, CAIXAS DE SEGURIDADE E MINIBAR DE ABSORCIÓN DO HOTEL.